Advokát

Lucia Danišovičová

Pozrieť viac?

JUDr. Lucia DANIŠOVIČOVÁ


Advokát

Vzdelanie

 • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (2005)

Publikácie

 • Zmluvy o prenechaní veci na užívanie – s komentárom, C.H. Beck, 2012;
  Praktikum z občianskeho, z rodinného práva a z práva duševného vlastníctva, C.H. Beck, 2011;
  Bezpodielové spoluvlastníctva manželov v príkladoch, Verlag Dashofer, 2012;
  Nebytové a bytové priestory, ich správa a prenajímanie, Verlag Dashofer;
  Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania, Verlag Dashofer

Špecializácia

 • Občianske právo,
  Rodinné právo,
  Právo nehnuteľností,
  Zastupovanie pred súdmi,
  a iné

Jazyky

 • Slovenský
  Anglický


Kontakt

Sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo emailom.