Komplexné právne služby

Danišovič - Danišovičová

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIAOdmena advokáta

Odmena advokáta

Uvedomujeme si, že koľko klient zaplatí na právnych službách, je pre neho veľmi dôležité a častokrát aj rozhodujúce. Taktiež si uvedomujeme, že právnik je vo všeobecnosti hodnotený ako drahý. Kvalitné právne poradenstvo však klientovi dokáže ušetriť mnoho peňazí.

Odmena advokáta je regulovaná právnym predpisom a to Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. V zmysle tejto vyhlášky si advokát a klient môžu dohodnúť jednu z nasledovných foriem odmeny za poskytované právne služby:

  • hodinová odmena (pevná suma určená na hodinu poskytnutej právnej služby), kde advokát po skončení právneho zastupovania predloží klientovi časovú špecifikáciu poskytnutých právnych služieb
  • paušálna odmena (pevná suma určená za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období - spravidla na mesiac, alebo za poskytovanie právnych služieb až do úplného vybavenia veci)
  • podielová odmena (určitý podiel na hodnote veci), ak ide o konanie pred súdom či iným orgánom
  • tarifná odmena (variabilná suma závislá na hodnote veci určená za jeden úkon právnej služby bez ohľadu na časovú náročnosť jedného úkonu právnej služby), kde advokát po skončení právneho zastupovania predloží klientovi špecifikáciu jednotlivých poskytnutých úkonov právnej služby.

V advokátskej kancelárii Danišovič – Danišovičová uprednostňujeme hodinovú odmenu. Klient tak má prehľad o tom ako dlho sa advokát jeho prípadom zaoberal. Sadzba hodinovej odmeny závisí od náročnosti veci a je vecou dohody s klientom.Kontakt

Sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo emailom.